6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ AYDINLATMA METNİ - Ordu Büyükşehir Belediyesi

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ AYDINLATMA METNİ

1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 52100 Altınordu / ORDU

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak işbu bilgilendirme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında, Belediyemiz hizmet ve faaliyetleri esnasında  kişisel verilerinizi; KVKK, ikincil mevzuat, sair mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararların da düzenlenen teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimizi bildirmek isteriz.

 

İşbu aydınlatma metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Belediyemiz tarafından gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetler çerçevesinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz değerli vatandaşlarımızı detaylı bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

 

Çalışanlarımıza ve stajyerlerimize ait işlenen kişisel verileri hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın/stajyerlerimizin erişebileceği şekilde Personel Bilgilendirme Panolarında ve sadece personellerimizin erişim yetkileri olan alanlarda yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

 

Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda KVKK kapsamında çevrimiçi ziyaretçilere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler https://www.ordu.bel.tr/ adresinde yayımlanan Çerez Politikasında yer almaktadır.

 

Dilerseniz işbu Aydınlatma Metninde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi Belediyemize iletebilir ve KVKK 11.maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

 

 

2- KİŞİ GRUPLARINA GÖRE BELEDİYEMİZCE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

 

ÇALIŞAN / STAJYER ADAYLARI PROFİLİ

Kişisel Veri Kategorisi: KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Ad Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Cinsiyet, TC kimlik No

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, iş başvuru formu ve İşkur aracılığıyla toplanmaktadır.

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının,

 • (ç) bendi uyarınca; ‘‘Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’
 • (f) bendi uyarınca; ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’' sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi: İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İletişim adresi, e-posta adresi, telefon numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

 • Çalışan/stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, iş başvuru formu ve İşkur aracılığıyla toplanmaktadır.

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının,

 • (f) bendi uyarınca; ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’' sebebine dayalı olarak  işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi: ÖZLÜK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Eğitim durumu, Özgeçmiş bilgisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, iş başvuru formu ve İşkur aracılığıyla toplanmaktadır.

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının,

 • (f) bendi uyarınca; ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’' sebebine dayalı olarak  işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi: MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Diplomalar, Sertifikalar, Eğitimler, Yabancı dil bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, iş başvuru formu ve İşkur aracılığıyla toplanmaktadır.

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının,

 • (f) bendi uyarınca; ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’' sebebine dayalı olarak  işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi: FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kamera görüntü kayıtları

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Belediye binamızı, işletmelerimizi veya tesislerimizi ziyaret etmenize bağlı olarak işlenmektedir.

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının,

 • (f) bendi uyarınca; ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’' sebebine dayalı olarak  işlenmektedir.

 

 

TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ/ÇALIŞANLARI PROFİLİ

Kişisel Veri Kategorisi: KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Ad Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, TC kimlik No, Vergi No

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Hizmet/mal satın alımları ve sözleşme süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının,

 • (c) bendi uyarınca; ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ sebebine dayalı olarak  işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi: İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İletişim adresi, e-posta adresi, Kep adresi, telefon numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Hizmet/mal satın alımları ve sözleşme süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının,

 • (c) bendi uyarınca; ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ sebebine dayalı olarak  işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi: FİNANS BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Iban, banka bilgileri, fatura bilgileri, vergi dairesi borcu yoktur belgesi, SGK borç durum belgesi bilgileri, teminat makbuzu bilgileri, BES bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Hizmet/mal satın alımları ve sözleşme süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının,

 • (c) bendi uyarınca; ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’,
 • (ç) bendi uyarınca; ‘‘Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ sebeplerine dayalı olarak  işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi: MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Diplomalar, sertifikalar, çalışılan kurum-pozisyon bilgileri,iş deneyim bilgileri, ihale durum belgesi bilgileri, oda kayıt belgesi bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Hizmet/mal satın alımları ve sözleşme süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının,

 • (c) bendi uyarınca; ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ sebebine dayalı olarak  işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi: FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kamera görüntü kayıtları

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Belediye binamızı, işletmelerimizi veya tesislerimizi ziyaret etmenize bağlı olarak kamera kayıtları vasıtasıyla işlenmektedir.

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının,

 • (f) bendi uyarınca; ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’' sebebine dayalı olarak  işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi: CEZA MAHKUMİYETİ BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Adli sicil kaydı bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Hizmet/mal satın alımları ve sözleşme süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler ile ilgili Kurum yazışmaları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Hukuki Sebepler

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin 4. fıkrası gereği, isteklilerin mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı mercilerince verilmiş mahkumiyet kararının bulunması, ihale dışı bırakılmalarına sebep olacağından, yukarıda yazılı amaçlar ve yasaklı olup olmadığınızın tespiti amacıyla Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası ilk cümlesi uyarınca kanunlarda öngörülen hal kapsamında değerlendirilerek işlenebilmektedir.

 

 

 

 

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ PROFİLİ

Kişisel Veri Kategorileri:

KİMLİK BİLGİLERİ, İLETİŞİM BİLGİLERİ, FİNANS BİLGİLERİ, MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ, FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ, SAĞLIK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri; Ad Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, TC kimlik No, Kimlik belgesinde bulunan bilgiler <din ve kan grubu bilgileri hariç>

İletişim Bilgileri; İletişim adresi, e-posta adresi, Telefon numarası

Finans bilgileri; Iban, banka bilgileri, fatura bilgileri

Mesleki deneyim bilgileri; Diplomalar, sertifikalar, eğitim kursları

Fiziksel mekan güvenliği; Fiziksel mekan kamera kayıtları

İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Sağlık bilgileri; Engelli raporu, engelli kimlik kartı bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Vatandaşlarımızın Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Kurumsal Web Sitemiz Ve Mobil Uygulamalarımız Üzerinden E-Belediyecilik Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi Ve Beyaz Masa Başvurularının Takibi,
 • Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Dilekçe Başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Evrak Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Emlak Vergisi Sicil Sorgulama Faaliyetleri,
 • Emlak Ve İmar Borcu Bilgilendirmesi,
 • Emlak Ve İstimlak İşlemlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İmar Yapı Ruhsat Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İmar Uygulaması ve Düzenleme, Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Riskli Yapı Denetim Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Vergisel İşlem Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Evlendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Cenaze İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • Sosyal Yardım Ve Organizasyon Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim Faaliyetleri, Etüt Ve Kurs Organizasyonları Düzenlemek,
 • Vatandaşlarımızdan Gelen Talep Ve Şikayet Süreçlerinin Takibi,
 • Kamu Güvenliğine İlişkin Hususlarda Talep Halinde Ve Mevzuat Gereği Kamu Görevlilerine Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verilerinizin toplanmasında 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Belediyemiz, yerel hizmet birimleri, web sayfaları, mobil uygulamalar, çağrı merkezi kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla çeşitli yöntemler kullanılarak toplanmaktadır.

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Belediyemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının,

 • (a)  bendi uyarınca; ‘‘Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’,
 • (b) bendi uyarınca; ‘‘Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması’’,
 • (c) bendi uyarınca; ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’,
 • (ç) bendi uyarınca; ‘‘Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ ,
 • (e) bendi uyarınca; ‘‘Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’,
 • (f) bendi uyarınca; ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’

sebeplerine dayalı olarak işlenebilmektedir.

 • Özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’un 6. maddesi uyarınca açık rızanıza dayalı olarak işlenebilmektedir.

 

 

 

ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ KİŞİ PROFİLİ

(web sitesi, mobil uygulama)

Kişisel Veri Kategorileri:

KİMLİK BİLGİLERİ, İLETİŞİM BİLGİLERİ, LOKASYON,  İŞLEM GÜVENLİĞİ, FİNANS, GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri; Ad Soyad, TC kimlik No

İletişim Bilgileri; İletişim adresi, e-posta adresi, telefon numarası

Lokasyon; GPS ve ağ tabanlı konum bilgisi

İşlem güvenliği; Giriş çıkış bilgileri, analiz ve performans için gerekli çerez bilgileri

Finans bilgileri; Vergi borç bilgileri, Ödeme yapılan banka bilgisi

Görsel ve işitsel kayıtlar; Fotoğraf ve video

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Belediyecilik Hizmet Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi,
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Belediyemize ait web sayfalarımız ve mobil uygulamalarımızı ziyaret etmeniz, iletişim formunu doldurmanız, e-tahsilat işlemlerinden yararlanmanız, Belediye bültenimize abone olmanız, çek gönder hizmetinden yararlanmanız halinde  kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Belediyemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının,

 • (a)  bendi uyarınca; ‘‘Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’,
 • (ç) bendi uyarınca;‘‘Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.’’
 • (e) bendi uyarınca; ‘‘Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.’’
 • (f) bendi uyarınca; ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’’

sebeplerine dayalı olarak işlenebilmektedir.

 

 

HOTSPOT PROFİLİ

Kişisel Veri Kategorileri:

KİMLİK BİLGİLERİ, İŞLEM GÜVENLİĞİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri; Ad Soyad, TC kimlik No, Doğum tarihi

İşlem güvenliği; IP bilgisi, Mac adresi, Giriş çıkış bilgileri, trafik bilgisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Belediyecilik hizmetlerinin sunulması,
 • İnternet erişim ve kullanım kaydının tutulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İnternet kullanımının sunulması,
 • Veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Belediyemiz ve tesislerimizde bulunan internet ağına katılmanız durumunda kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Belediyemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının,

 • (a)  bendi uyarınca; ‘‘Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’,
 • (ç) bendi uyarınca;‘‘Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.’’

sebeplerine dayalı olarak işlenebilmektedir.

 

 

 

SANTRAL/ÇAĞRI MERKEZİ İLE İLETİŞİME GEÇEN KİŞİ PROFİLİ

Kişisel Veri Kategorileri:

KİMLİK BİLGİLERİ, İLETİŞİM BİLGİLERİ, GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri; Ad Soyad, TC kimlik No

İletişim Bilgileri; İletişim adresi, e-posta adresi, Telefon numarası

Görsel ve İşitsel Kayıtlar; Ses kayıt verileriniz

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,
 • Vatandaş Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Belediyecilik Hizmet Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Belediyemiz, çağrı merkezi kanalları aracılığı ile sözlü beyanlarınıza bağlı olarak kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Belediyemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının,

 • (f) bendi uyarınca; ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’’

sebebine dayalı olarak işlenebilmektedir.

 

 

 

ÇALIŞAN/STAJYER YAKINI KİŞİ PROFİLİ 

Kişisel Veri Kategorileri:

KİMLİK BİLGİLERİ, İLETİŞİM BİLGİLERİ, SAĞLIK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri; Ad Soyad, TC kimlik No, Doğum tarihi

İletişim Bilgileri; İletişim adresi, e-posta adresi, Telefon numarası

Mesleki Deneyim; Öğrenim durumu, okul bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Sağlık Bilgileri; Sağlık raporu, doğum belgesi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Çalışanlarımız tarafından, aile durum bildirim formu, mal bildirim formu vb. formların doldurulması ile kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Belediyemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının,

 • (a)  bendi uyarınca; ‘‘Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’,
 • (ç) bendi uyarınca; ‘‘Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’
 • (e) bendi uyarınca; ‘‘Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’

sebeplerine dayalı olarak işlenebilmektedir.

 

 

3- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIM YAPILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

 

Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; Ordu Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlar, vatandaşlarımıza kamu hizmetinden kaynaklı hizmet sunmak üzere anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar, bankalar ile paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, Vatandaşlarımıza ait kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

 

4- 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAKLARINIZ

 

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak Belediyemize başvurduğunuzda;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarılıp, aktarılmadığını ve aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

5- HAKLARINIZI YÖNELİK BELEDİYEMİZE BAŞVURU YÖNTEMLERİ

 

6698 Sayılı Kanunu’nun 11.maddesinde yer alan yukarıda yazılı haklarınıza ilişkin olarak başvuru ve taleplerinizi,

● Islak imzalı dilekçeniz ve kimliğinizi tespit eder belgelerle Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 52100 Altınordu / ORDU adresine göndererek, 

●   Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bizzat başvurarak, 

● Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp ordu@ordu.bel.tr adresine eposta göndererek, 

● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle ordubbld@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek, iletebilirsiniz. 

 

KVK Kanunu’nun 11.maddesi gereğince kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakkı verilmiştir. KVK Kanunu’nun 13.maddesi gereğince veri sorumlusu olan Belediyemize bu haklara ilişkin başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Belediyemize “yazılı” yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı ile şahsen veya noter aracılığıyla ile iletilebilecektir. İlgili başvurular tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır

 

--- Ordu Büyükşehir Belediyesi Veri Sahibi İlgili Kişi KVK Başvuru Formu İçin Tıklayınız ---

 

 

  Ordu Büyükşehir Belediyesi web sitesini optimize etmek ve geliştirmek için tanımlama bilgilerinizi (cookie) kullanıyor. Detaylı bilgiye Çerez Politikası belgemizden ulaşabilirsiniz.