LOJİSTİK SEKTÖRÜNE NİTELİKLİ PERSONLE YETİŞTİRME


Proje kapsamında Ordu ilindeki 15-29 yaş arası 52 işsiz gencin Lojistik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda genel ve mesleki beceri, iş yeri stajı eğitimleri yoluyla istihdam edilmeleri sağlayacaktır. Ayrıca 1 Konferans ve iki günlük 1 Çalıştay düzenlenecektir. Samsun`a bir inceleme ziyareti yapılacak olup yurtdışına iyi uygulama örneklerini yerinde görmek adına ziyarette bulunulacaktır.