Paylaş :
STABİLİZE YOL ÇALIŞMALARI

Büyükşehir Belelediyemizin sorumluluk alanında bulunan yol ağında, bugüne kadar 5236 km stabilize yol yapımı gerçekleştirilmiştir.