STABİLİZE YOL ÇALIŞMALARI

Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan yol ağında, bugüne kadar 5575 km stabilize yol yapımı gerçekleştirilmiştir.