Belediye Encümeni

Paylaş :
 

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ 

            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 16. maddesinde yer alan “Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin (...)(1) kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.” hükmü gereğince, 14/04/2018 tarihine kadar görev yapmak üzere Belediye Meclisi üyeleri arasından seçilmiş ve Belediye Başkanı tarafından atanmış üyelerden oluşan Ordu Büyükşehir Belediye Encümeni şu üyelerden oluşmaktadır;

 

                                                                                                                                                                                                    

   

Büyükşehir Belediye Başkanı
 

   
    Enver YILMAZ
 
   
   


Seçilmiş Üyeler
 

   

    Vakıf GÜLEY    

   Mustafa BAŞARSLAN Akif ATLI Haşim BURSALIOĞLU Hüseyin TAVLI
   Atanmış Üyeler
 

   
Bülent CİVELEK Mücahit BIYIKOĞLU Derya CANTÜRK Özlem EREN Ruhsar OKUR
Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Daire Başkanı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı 1. Hukuk Muşaviri