Belediye Encümeni

Paylaş :
 

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ 

     5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 16 maddesi’nde yer alan “Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin (...)(1) kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.” Hükmü gereğince, 14/04/2017 tarihine kadar görev yapılmak üzere Belediye Meclisi üyeleri arasından seçilmiş ve Belediye Başkanı tarafından atanmış üyelerden oluşan Ordu Büyükşehir Belediye Encümeni şu üyelerden oluşmaktadır. 

 

                                                                                                                                                                                                    

   

Büyükşehir Belediye Başkanı
 

   
    Enver YILMAZ
 
   
   


Seçilmiş Üyeler
 

   

    Vakıf GÜLEY    

    Mustafa BAŞARSLAN Akif ATLI Haşim BURSALIOĞLU Hüseyin TAVLI
   Atanmış Üyeler
 

   
Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU Mücahit BIYIKOĞLU Özlem EREN Ruhsar OKUR Derya CANTÜRK
Genel Sekreter Mali Hizmetler Daire Başkanı İmar ve Şehircilik Daire Başkanı I. Hukuk Müşaviri Daire Başkanı