Paylaş :
İkizce ilçesine ait 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı

ASKI ÇIKIŞ : 21.04.2017

ASKI İNİŞ : 20.05.2017