Paylaş :
1/5000 ölçekli Fatsa İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı'na Gelen İtirazlardan Uygun Görülen Talepler

               Ordu ili, Fatsa ilçesine ait NİP-23935 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli İlave ve Değişiklik Nazım İmar Planına yasal askı süresi içerisinde gelen 11 (onbir) adet itiraz dilekçesine esas talep edilen 14 (ondört) nazım imar planı değişikliği talebinden 11 (onbir) tanesi uygun görülmüş olup uygun görünen talepler Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.Maddesi gereğince 21.04.2017 tarihinde 30 gün süreyle Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Belediyemiz internet sitesi (www.ordu.bel.tr) güncel duyurular bölümünde askıya çıkarılmıştır.

ASKI ÇIKIŞ:21.04.2017

ASKI İNİŞ:20.05.2017