KENT REHBERİ

ÇALIŞMA RUHSATI


1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese
 
Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İstenen Belgeler
 
Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni  İstenen Belgeler Listesi

 

2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese
 
İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İstenen Belgeler Listesi

 

Akaryakıt-LPG-CNG
 
Akaryakıt-LPG-CNG İstasyonu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İstenen Belgeler Listesi

 

Sıhhi Müessese

 

Sıhhi-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İstenen Belgeler Listesi

 

Otopark İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İstenen Belgeler Listesi

 

Otoparklarda Aranacak Nitelikler

 

Beyanname ve Formlar


F1_Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Formu


F2_Sıhhi İşyeri Açma Ruhsatı Başvuru Formu


F3_Birinci Sınıf GayriSıhhi Müesseselere Ait Açılma İzni Raporu Formu


F4_Canlı Müzik İzni Başvuru Beyan Formu


F5_İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hususunda Beyanname


F6_Sorumlu Müdür Beyannamesi


F7_Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği


F8_ Mesul Müdür Beyannamesi

 

F9_ Çalışan Kimlik Bilgisi ile Adli Sicil ve Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına dair Beyanname

 

F10_ İlave Yapı Yoktur Beyannamesi

 

F11_ Motor ve Teçhizat Beyannamesi

 

F12_Fenni Muayene, Katodik Koruma, Topraklama Ölçüm ve Test Kontrol Raporları Hususunda Beyanname

 

F13_ Tank ve Teçhizat Beyannamesi

 

F14_Ulusal Bayram Tatili Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu

 

F15_Ruhsat Teslim Formu