Arabuluculuk Komisyonu


6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

12/10/2017 tarihli 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu ile idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

 

6325 sayılı Kanun'un 15'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Başkanlık Makamından alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

 

Arabuluculuk Komisyonunun sekreterya işleri, Hukuk Müşavirliği sekreteryası tarafından yerine getirilmektedir.

 

Komisyon İrtibat Bilgileri;

 

Adres : Şarkiye Mah. Yükçülük Sok. No:2 Altınordu/ORDU

Tel : (0452) 666 52 23

E-posta : hukuk@ordu.bel.tr

 

Arabuluculuk komisyon listesi için Tıklayınız.